ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสุรนารีวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
0
739
739
20
ม.2
0
739
739
20
ม.3
0
760
760
17
รวมมัธยมต้น
0
2,238
2,238
57
ม.4
4
734
738
20
ม.5
4
758
762
20
ม.6
9
734
743
18
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
17
2,226
2,243
58
รวมทั้งหมด
17
4,464
4,481
115
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...