ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสุรนารีวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
0
739
739
20
ม.2
0
746
746
20
ม.3
0
732
732
20
รวมมัธยมต้น
0
2,217
2,217
60
ม.4
8
689
697
20
ม.5
4
718
722
20
ม.6
4
750
754
20
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
16
2,157
2,173
60
รวมทั้งหมด
16
4,374
4,390
120
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...