ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบุญวัฒนา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
352
328
680
18
ม.2
358
323
681
18
ม.3
338
304
642
17
รวมมัธยมต้น
1,048
955
2,003
53
ม.4
321
384
705
18
ม.5
280
408
688
18
ม.6
267
408
675
18
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
868
1,200
2,068
54
รวมทั้งหมด
1,916
2,155
4,071
107
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...