ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
302
248
550
15
ม.2
253
262
515
14
ม.3
266
279
545
14
รวมมัธยมต้น
821
789
1,610
43
ม.4
221
253
474
13
ม.5
163
224
387
11
ม.6
160
223
383
11
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
544
700
1,244
35
รวมทั้งหมด
1,365
1,489
2,854
78
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...