ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจักราชวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
194
226
420
12
ม.2
172
254
426
12
ม.3
160
246
406
12
รวมมัธยมต้น
526
726
1,252
36
ม.4
145
238
383
10
ม.5
100
193
293
9
ม.6
71
203
274
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
316
634
950
28
รวมทั้งหมด
842
1,360
2,202
64
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...