ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจิก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
8
23
1
อบ.3
12
8
20
1
รวม อบ.
27
16
43
2
ป.1
17
11
28
1
ป.2
10
4
14
1
ป.3
13
17
30
1
ป.4
9
14
23
1
ป.5
13
10
23
1
ป.6
14
13
27
1
รวมประถม
76
69
145
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
103
85
188
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...