ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
29
33
62
2
อบ.3
27
28
55
2
รวม อบ.
56
61
117
4
ป.1
54
35
89
2
ป.2
29
34
63
2
ป.3
44
42
86
2
ป.4
37
37
74
2
ป.5
33
40
73
2
ป.6
28
34
62
2
รวมประถม
225
222
447
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
281
283
564
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...