ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงเค็ง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
14
8
22
2
ป.1
6
9
15
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
42
43
85
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
51
107
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...