ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตูม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
11
17
1
อบ.3
5
10
15
1
รวม อบ.
11
21
32
2
ป.1
10
9
19
1
ป.2
15
7
22
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
7
10
17
1
ป.5
6
18
24
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
54
61
115
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
82
147
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...