ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนเจริญ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
5
16
1
อบ.3
8
10
18
1
รวม อบ.
19
15
34
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
14
7
21
1
ป.6
4
11
15
1
รวมประถม
48
45
93
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
60
127
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...