ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนเจริญ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
11
22
1
อบ.3
11
4
15
1
รวม อบ.
22
15
37
2
ป.1
9
9
18
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
15
7
22
1
รวมประถม
55
42
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
57
134
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...