ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
10
20
1
อบ.3
11
15
26
1
รวม อบ.
21
25
46
2
ป.1
3
7
10
1
ป.2
2
2
4
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
10
4
14
1
ป.5
11
6
17
1
ป.6
4
9
13
1
รวมประถม
35
32
67
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
57
113
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...