ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
9
9
18
1
รวม อบ.
12
13
25
2
ป.1
11
14
25
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
3
1
4
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
10
4
14
1
ป.6
11
7
18
1
รวมประถม
44
37
81
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
50
106
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...