ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
2
9
1
อบ.3
2
3
5
1
รวม อบ.
9
5
14
2
ป.1
9
13
22
1
ป.2
3
7
10
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
7
10
17
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
14
6
20
1
รวมประถม
47
46
93
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
51
107
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...