ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคูบัว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
3
9
12
1
รวม อบ.
11
15
26
2
ป.1
7
3
10
1
ป.2
7
2
9
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
3
1
4
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
8
11
19
1
รวมประถม
36
26
62
6
ม.1
15
11
26
1
ม.2
12
18
30
1
ม.3
16
4
20
1
รวมมัธยมต้น
43
33
76
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
74
164
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...