ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
9
8
17
2
ป.1
6
2
8
1
ป.2
2
1
3
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
6
0
6
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
9
3
12
1
รวมประถม
34
17
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
25
68
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...