ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
2
10
1
อบ.3
12
13
25
1
รวม อบ.
20
15
35
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
7
11
18
1
ป.3
10
5
15
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
14
6
20
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
54
47
101
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
62
136
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...