ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
11
6
17
1
รวม อบ.
17
9
26
2
ป.1
6
10
16
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
4
7
11
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
32
38
70
6
ม.1
4
1
5
1
ม.2
6
1
7
1
ม.3
2
1
3
1
รวมมัธยมต้น
12
3
15
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
50
111
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...