ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขว้า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
5
15
20
1
รวม อบ.
16
23
39
2
ป.1
11
14
25
1
ป.2
15
7
22
1
ป.3
13
12
25
1
ป.4
19
13
32
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
14
9
23
1
รวมประถม
78
63
141
6
ม.1
12
14
26
1
ม.2
9
21
30
1
ม.3
17
5
22
1
รวมมัธยมต้น
38
40
78
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
132
126
258
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...