ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขว้า ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
18
23
1
อบ.3
11
14
25
1
รวม อบ.
16
32
48
2
ป.1
15
7
22
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
20
14
34
1
ป.4
7
10
17
1
ป.5
11
10
21
1
ป.6
13
11
24
1
รวมประถม
79
62
141
6
ม.1
16
26
42
1
ม.2
22
6
28
1
ม.3
14
8
22
1
รวมมัธยมต้น
52
40
92
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
147
134
281
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...