ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโจด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
13
10
23
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
4
10
14
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
30
30
60
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
40
83
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...