ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
12
8
20
1
รวม อบ.
20
16
36
2
ป.1
9
10
19
1
ป.2
9
12
21
2
ป.3
4
12
16
1
ป.4
17
6
23
1
ป.5
16
12
28
1
ป.6
11
16
27
1
รวมประถม
66
68
134
7
ม.1
12
10
22
1
ม.2
11
10
21
1
ม.3
8
15
23
1
รวมมัธยมต้น
31
35
66
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
117
119
236
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...