ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
8
21
1
อบ.3
10
10
20
1
รวม อบ.
23
18
41
2
ป.1
9
12
21
2
ป.2
5
12
17
1
ป.3
17
7
24
1
ป.4
15
12
27
1
ป.5
12
15
27
1
ป.6
13
11
24
2
รวมประถม
71
69
140
8
ม.1
12
12
24
1
ม.2
11
16
27
1
ม.3
15
11
26
1
รวมมัธยมต้น
38
39
77
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
132
126
258
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...