ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
14
24
1
อบ.3
16
13
29
1
รวม อบ.
26
27
53
2
ป.1
12
10
22
1
ป.2
7
12
19
1
ป.3
8
2
10
1
ป.4
13
12
25
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
4
8
12
1
รวมประถม
53
52
105
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
79
158
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...