ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังปลัด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
8
11
1
อบ.3
8
10
18
1
รวม อบ.
11
18
29
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
35
35
70
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
53
99
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...