ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
8
22
2
อบ.3
20
10
30
1
รวม อบ.
34
18
52
3
ป.1
13
16
29
1
ป.2
15
8
23
2
ป.3
14
15
29
2
ป.4
11
22
33
1
ป.5
17
11
28
1
ป.6
13
14
27
1
รวมประถม
83
86
169
8
ม.1
12
9
21
1
ม.2
8
9
17
1
ม.3
9
7
16
1
รวมมัธยมต้น
29
25
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
146
129
275
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...