ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนเพกา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
1
5
6
1
รวม อบ.
9
11
20
2
ป.1
11
4
15
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
2
6
8
1
ป.6
11
4
15
1
รวมประถม
36
28
64
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
39
84
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...