ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแพ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
2
14
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
19
6
25
2
ป.1
3
4
7
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
34
26
60
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
32
85
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...