ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงย่อ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
17
11
28
2
ป.1
8
12
20
2
ป.2
6
3
9
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
7
11
18
1
ป.6
5
9
14
1
รวมประถม
47
49
96
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
60
124
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...