ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพรสำราญ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
7
18
1
อบ.3
17
5
22
1
รวม อบ.
28
12
40
2
ป.1
13
8
21
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
19
3
22
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
14
11
25
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
63
42
105
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
54
145
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...