ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบัวทอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
12
23
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
20
19
39
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
11
11
22
1
ป.3
8
12
20
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
2
5
7
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
44
46
90
6
ม.1
11
6
17
1
ม.2
5
6
11
1
ม.3
9
5
14
1
รวมมัธยมต้น
25
17
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
82
171
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...