ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบัวทอง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
17
11
28
2
ป.1
11
10
21
1
ป.2
9
12
21
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
8
5
13
1
ป.6
15
7
22
1
รวมประถม
55
46
101
6
ม.1
5
6
11
1
ม.2
9
5
14
1
ม.3
11
2
13
1
รวมมัธยมต้น
25
13
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
70
167
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...