ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนยานาง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
6
7
13
2
ป.1
2
4
6
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
3
0
3
1
ป.4
2
2
4
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
2
2
4
1
รวมประถม
15
14
29
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
21
21
42
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...