ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
11
13
24
2
ป.1
4
9
13
1
ป.2
16
4
20
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
6
11
17
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
39
41
80
6
ม.1
4
3
7
1
ม.2
6
3
9
1
ม.3
15
6
21
1
รวมมัธยมต้น
25
12
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
66
141
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...