ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองติ้ว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
7
9
16
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
30
33
63
6
ม.1
8
2
10
1
ม.2
13
9
22
1
ม.3
8
5
13
1
รวมมัธยมต้น
29
16
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
58
124
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...