ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสาวเอ้ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
6
11
1
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
16
21
37
3
ป.1
7
7
14
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
7
10
17
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
17
13
30
1
รวมประถม
54
58
112
6
ม.1
11
10
21
1
ม.2
7
9
16
1
ม.3
6
6
12
1
รวมมัธยมต้น
24
25
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
104
198
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...