ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสาวเอ้ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
7
10
17
2
ป.1
5
10
15
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
7
10
17
1
ป.5
15
12
27
1
ป.6
11
14
25
1
รวมประถม
53
64
117
6
ม.1
12
11
23
1
ม.2
9
6
15
1
ม.3
9
12
21
1
รวมมัธยมต้น
30
29
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
103
193
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...