ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
16
30
1
อบ.3
17
15
32
1
รวม อบ.
31
31
62
2
ป.1
13
10
23
1
ป.2
13
12
25
1
ป.3
19
16
35
1
ป.4
14
13
27
1
ป.5
17
14
31
1
ป.6
19
16
35
1
รวมประถม
95
81
176
6
ม.1
20
14
34
1
ม.2
10
21
31
1
ม.3
10
9
19
1
รวมมัธยมต้น
40
44
84
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
166
156
322
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...