ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
13
31
1
อบ.3
14
17
31
1
รวม อบ.
32
30
62
2
ป.1
17
13
30
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
13
15
28
1
ป.4
17
14
31
1
ป.5
12
13
25
1
ป.6
17
12
29
1
รวมประถม
86
77
163
6
ม.1
12
10
22
1
ม.2
16
13
29
1
ม.3
10
18
28
1
รวมมัธยมต้น
38
41
79
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
156
148
304
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...