ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
49
41
90
4
อบ.3
59
57
116
4
รวม อบ.
108
98
206
8
ป.1
69
84
153
5
ป.2
88
80
168
5
ป.3
84
73
157
5
ป.4
69
86
155
5
ป.5
78
67
145
4
ป.6
64
78
142
4
รวมประถม
452
468
920
28
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
560
566
1,126
36
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...