ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
56
54
110
4
อบ.3
51
68
119
4
รวม อบ.
107
122
229
8
ป.1
92
84
176
6
ป.2
87
69
156
5
ป.3
72
84
156
5
ป.4
81
67
148
4
ป.5
68
82
150
4
ป.6
73
66
139
4
รวมประถม
473
452
925
28
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
580
574
1,154
36
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...