ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
0
3
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
9
4
13
2
ป.1
4
7
11
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
4
8
12
1
ป.4
9
4
13
1
ป.5
3
6
9
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
31
33
64
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
37
77
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...