ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
3
1
4
1
รวม อบ.
7
4
11
2
ป.1
7
2
9
1
ป.2
3
7
10
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
4
8
12
1
ป.5
10
4
14
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
35
31
66
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
35
77
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...