ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
14
21
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
13
21
34
2
ป.1
6
12
18
1
ป.2
11
10
21
1
ป.3
14
10
24
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
2
7
9
1
ป.6
8
10
18
1
รวมประถม
51
56
107
6
ม.1
10
7
17
1
ม.2
11
9
20
1
ม.3
14
3
17
1
รวมมัธยมต้น
35
19
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
96
195
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...