ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
6
11
17
1
รวม อบ.
13
17
30
2
ป.1
10
11
21
1
ป.2
14
10
24
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
9
11
20
1
ป.6
10
12
22
1
รวมประถม
57
58
115
6
ม.1
10
9
19
1
ม.2
15
3
18
1
ม.3
7
6
13
1
รวมมัธยมต้น
32
18
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
93
195
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...