ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสระบัว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
14
8
22
1
รวม อบ.
20
14
34
2
ป.1
10
16
26
1
ป.2
13
4
17
1
ป.3
6
12
18
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
10
17
27
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
59
60
119
6
ม.1
15
11
26
1
ม.2
12
9
21
1
ม.3
3
4
7
1
รวมมัธยมต้น
30
24
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
98
207
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...