ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสระบัว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
15
16
31
2
ป.1
13
9
22
1
ป.2
10
16
26
1
ป.3
13
3
16
1
ป.4
6
11
17
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
10
18
28
1
รวมประถม
62
63
125
6
ม.1
8
3
11
1
ม.2
16
10
26
1
ม.3
11
7
18
1
รวมมัธยมต้น
35
20
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
112
99
211
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...