ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
7
3
10
1
รวม อบ.
15
7
22
2
ป.1
6
8
14
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
11
7
18
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
2
8
10
1
รวมประถม
45
43
88
6
ม.1
4
8
12
1
ม.2
11
4
15
1
ม.3
12
8
20
1
รวมมัธยมต้น
27
20
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
70
157
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...