ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
13
11
24
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
12
10
22
1
ป.5
2
9
11
1
ป.6
3
10
13
1
รวมประถม
41
46
87
6
ม.1
12
2
14
1
ม.2
11
10
21
1
ม.3
5
9
14
1
รวมมัธยมต้น
28
21
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
78
160
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...