ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหงษ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
21
45
2
อบ.3
24
18
42
2
รวม อบ.
48
39
87
4
ป.1
13
21
34
1
ป.2
27
13
40
1
ป.3
23
23
46
2
ป.4
25
21
46
2
ป.5
19
17
36
1
ป.6
25
21
46
2
รวมประถม
132
116
248
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
180
155
335
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...