ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหงษ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
10
26
1
อบ.3
25
18
43
2
รวม อบ.
41
28
69
3
ป.1
29
19
48
2
ป.2
18
21
39
2
ป.3
27
15
42
2
ป.4
26
23
49
2
ป.5
24
22
46
2
ป.6
22
15
37
1
รวมประถม
146
115
261
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
187
143
330
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...