ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวงษ์วารี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
12
8
20
2
ป.1
4
10
14
1
ป.2
3
11
14
1
ป.3
8
2
10
1
ป.4
3
6
9
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
32
40
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
48
92
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...