ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเพียแก้ว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
9
22
1
อบ.3
13
5
18
1
รวม อบ.
26
14
40
2
ป.1
5
8
13
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
1
5
6
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
35
38
73
6
ม.1
7
4
11
1
ม.2
6
8
14
1
ม.3
7
10
17
1
รวมมัธยมต้น
20
22
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
74
155
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...