ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแคน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
8
6
14
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
6
2
8
1
ป.3
3
8
11
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
7
2
9
1
รวมประถม
29
26
55
6
ม.1
11
3
14
1
ม.2
5
3
8
1
ม.3
7
7
14
1
รวมมัธยมต้น
23
13
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
45
105
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...