ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแคน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
15
10
25
2
ป.1
6
3
9
1
ป.2
4
8
12
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
7
2
9
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
32
31
63
6
ม.1
6
2
8
1
ม.2
9
8
17
1
ม.3
7
9
16
1
รวมมัธยมต้น
22
19
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
60
129
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...