ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซาดศึกษา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
2
3
5
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
0
0
0
0
ป.4
1
1
2
1
ป.5
3
7
10
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
20
23
43
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
22
26
48
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...