ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
20
14
34
2
ป.1
7
12
19
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
5
9
14
1
ป.6
15
11
26
1
รวมประถม
52
50
102
6
ม.1
9
21
30
1
ม.2
10
9
19
1
ม.3
13
12
25
1
รวมมัธยมต้น
32
42
74
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
106
210
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...