ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
14
13
27
2
ป.1
8
4
12
1
ป.2
7
11
18
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
5
9
14
1
รวมประถม
43
41
84
6
ม.1
23
14
37
1
ม.2
8
19
27
1
ม.3
9
9
18
1
รวมมัธยมต้น
40
42
82
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
96
193
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...