ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุ่งเบา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
13
5
18
1
รวม อบ.
23
14
37
2
ป.1
8
5
13
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
11
13
24
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
52
45
97
6
ม.1
6
4
10
1
ม.2
8
6
14
1
ม.3
15
8
23
1
รวมมัธยมต้น
29
18
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
77
181
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...