ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุ่งเบา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
13
11
24
2
ป.1
6
3
9
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
11
13
24
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
53
40
93
6
ม.1
5
6
11
1
ม.2
6
3
9
1
ม.3
7
6
13
1
รวมมัธยมต้น
18
15
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
66
150
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...