ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านข่อย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
9
13
22
2
ป.1
5
2
7
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
9
4
13
1
ป.4
4
8
12
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
10
4
14
1
รวมประถม
42
30
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
43
94
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...