ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
21
18
39
2
ป.1
11
5
16
1
ป.2
15
9
24
1
ป.3
23
16
39
2
ป.4
11
11
22
1
ป.5
11
13
24
1
ป.6
13
9
22
1
รวมประถม
84
63
147
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
81
186
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...