ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสตึก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
52
37
89
3
อบ.3
43
50
93
3
รวม อบ.
95
87
182
6
ป.1
91
97
188
5
ป.2
90
109
199
5
ป.3
89
103
192
5
ป.4
80
82
162
5
ป.5
68
88
156
5
ป.6
97
81
178
5
รวมประถม
515
560
1,075
30
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
610
647
1,257
36
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...