ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
24
48
3
อบ.3
36
33
69
2
รวม อบ.
60
57
117
5
ป.1
41
33
74
3
ป.2
44
40
84
2
ป.3
33
39
72
2
ป.4
36
33
69
2
ป.5
41
29
70
2
ป.6
46
30
76
2
รวมประถม
241
204
445
13
ม.1
28
22
50
2
ม.2
29
21
50
2
ม.3
34
22
56
2
รวมมัธยมต้น
91
65
156
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
392
326
718
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...