ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
3
3
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
4
7
11
2
ป.1
6
10
16
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
37
41
78
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
48
89
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...