ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองม่วง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
15
24
39
2
รวม อบ.
24
31
55
3
ป.1
16
16
32
1
ป.2
9
14
23
1
ป.3
17
18
35
2
ป.4
21
23
44
2
ป.5
17
15
32
1
ป.6
22
22
44
2
รวมประถม
102
108
210
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
126
139
265
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...