ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองม่วง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
14
27
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
22
21
43
2
ป.1
18
29
47
2
ป.2
15
15
30
1
ป.3
9
16
25
1
ป.4
18
18
36
2
ป.5
22
22
44
2
ป.6
17
14
31
1
รวมประถม
99
114
213
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
121
135
256
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...