ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวช้าง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
11
19
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
17
18
35
2
ป.1
3
13
16
1
ป.2
13
7
20
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
8
13
21
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
42
58
100
6
ม.1
15
6
21
1
ม.2
12
12
24
1
ม.3
11
3
14
1
รวมมัธยมต้น
38
21
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
97
194
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...